Մեր մասին

 ԱՐԵԳ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՊԸ: Գործում է 1993 թվականից: Հրատարակում է գրքեր հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ‎ֆ‎րանսերեն լեզուներով: ՙԱրեգը՚ պարբերաբար մասնակցում է Ֆրանկ‎ֆուրտի, Մոսկվայի, Փարիզի գրքի միջազգային ցուցահանդեսներին, կապեր է հաստատել արտասահմանյան մի շարք հրատարակչությունների հետ: Ներկայումս իրականացնում է մի ծրագիր, որը նպատակ ունի օտարալեզու ընթերցողին ներկայացնել գրքեր՝ նվիրված Հայաստանին և հայ ժողովրդին:

Հանրագիտարաններ

 • ՙՀայաստանի հրաշալիքները՚ – հայերեն լույս է տեսել 2 անգամ՝ 2000թ.և 2009 թ.՝ համապատասխանաբար 5.000 և 3.000 տպաքանակով: 2004 թ. լույս է տեսել ռուսերեն (1000 օրինակ): Փարիզի SIGEST հրատարակչությունը հանրագիտարանը լույս է ընծայել ‎ֆրանսերենով:
 • ՙՄոռացված գանձերի արձագանքը՚ – լույս է տեսել հայերեն ‏և ռուսերեն:
 • ՙՄանկական քրիստոնեական հանրագիտարան՚ – լույս է տեսել հայերեն (10.000 օրինակ) և անգլերեն (2.000 օրինակ):
 • ՙՇախմատի հանրագիտարան՚ (հայերեն)
 • ՙՀայաստանի գունաքարերը՚ (հայերեն)

Բառարաններ

 1. Հայերեն-‎ֆրանսերեն բառարան (50.000 բառ)
 2. Ֆրանսերեն-հայերեն-հայերեն-‎‎ֆրանսերեն բառարան (40.000 բառ)
 3. Հայերեն-‎ֆրանսերեն բառարան (18.000 բառ)
 4. Ֆրանսերեն-հայերեն բառարան (10.500 բառ)
 5. Անգլերեն-հայերեն, հայերեն-անգլերեն բառարան (40.000 բառ)
 6. Հայերեն-անգլերեն բառարան (22.000 բառ)
 7. Անգլերեն-հայերեն բառարան (18.000 բառ)
 8. Ռուսերեն-հայերեն-հայերեն-ռուսերեն բառարան (22.000 բառ)
 9. Իսպաներեն բառարան (22.000 բառ)
 10. Անգլերենի 1000 ամենագործածական բառերը
 11. Անգլերեն լեզվի 200 նախդիրները

Զրուցարաններ

 1. Հայերեն-անգլերեն
 2. Հայերեն-‎ֆրանսերեն
 3. Հայերեն-իտալերեն
 4. Հայերեն-իսպաներեն
 5. Հայերեն-հունարեն
 6. Հայերեն-վրացերեն
 7. Ռուսերեն-հայերեն
 8. Անգլերեն-հայերեն
 9. Ֆրանսերեն-հայերեն